60wo78
Reacties uitgeschakeld voor KOM IN ACTIE !!

KOM OP – 12 SEPTEMBER – NAAR HET DEBAT OVER HET WETSVOORSTEL PENSIOENEN Op maandag 12 september, debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel pensioenen. Dat gebeurt in een zogenaamd ‘wetgevingsoverleg’. Dat debat is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Dat biedt een mooie gelegenheid om onze volksvertegenwoordigers te laten zien hoe senioren denken over de nieuwe wet. Als u in de gelegenheid bent, kom dan vooral naar Den Haag. Het debat begint om 10.00 uur en staat gepland tot 17.00 uur. Plaats van handeling is het tijdelijke Tweede Kamergebouw (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag; pal naast Den Haag CS). Van tevoren aanmelden is niet nodig. Wel dient u een legitimatiebewijs mee te nemen. Het is overigens niet nodig het hele debat bij te wonen (maar dat mag wel natuurlijk). De Seniorencoalitie roept hierbij zoveel mogelijk senioren én alle andere seniorenorganisaties op het debat bij te wonen. […]

webmaster2019
Reacties uitgeschakeld voor WORD NU LID

Vele jaren hebben we fors gespaard voor ons pensioen en dat zou toereikend moeten zijn om, na de fase van dubbele onregelmatigheid, ons leven in redelijke welvaart door te kunnen brengen.  Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Toen ons pensioen nog ver weg was leek alles geregeld, vast te liggen en leek het alsof we ons geen zorgen hoefden te maken en er geen belangen meer te behartigen zouden zijn. Inmiddels weten we helaas beter. De politiek van BV Nederland heeft andere ideëen. De pensioenleeftijd is aangepast. Een nieuw pensioensysteem wordt ingevoerd. Gepensioneerden worden echter niet gehoord. Pensioenen staan voor wat betreft inflatiecorrectie op de nullijn. Zoals we allemaal weten is stilstand daarom achteruitgang. Belastingen, heffingen, prijzen, inflatie enz. staan alles behalve stil. Ergo u gaat fors in koopkracht achteruit. In het krachtenspel binnen de Nederlandse politiek hebben post-actieven eigenlijk geen inbreng, laat staan invloed. Als VNoL-lid kun je er van verzekerd […]

webmaster2019
Reacties uitgeschakeld voor De ALV 2020 en het corona virus

In deze bijzondere tijd van het corona virus, met zijn Lockdown, behoren de meesten van ons tot de risicogroep. Ik hoop van harte dat u en uw familie extra leed bespaard is gebleven en uw dagelijkse bezigheden konden en kunnen doorgaan met inachtneming van het protocol van het RIVM. Mogelijk kijkt u uit naar de ALV, welke begin april niet door kon gaan, daarom wil ik u via dit schrijven van één en ander op de hoogte stellen. We hebben vast kunnen stellen, dat alle verenigingen en fondsen in de coronastand zijn beland m.a.w. er zijn geen grote bijeenkomsten van besturen en leden van de diverse verenigingen (Koepel Gepensioneerden) en fondsen. Wettelijk zijn we verplicht een ALV, waarop ondermeer de penningmeester decharge wordt verleend voor zijn beleid, te houden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Daar dit door coronamaatregelen bij heel veel verenigingen niet kan, hebben kabinet en […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

Een Verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van actieve en pensioengerechtigde deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. De leden praten en denken mee over belangrijke thema’s rondom pensioen, zoals financieel beleid en hoogte van de premie. Actieve en pensioengerechtigde deelnemers bepalen door te stemmen wie hun vertegenwoordigers zijn. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over: • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties • de regels voor beleggen • de manier van communiceren Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. In april 2018 heeft het ABP verkiezingen gehouden voor het VO. De VNoL heeft anno 2018 ca 58 leden die bij verzelfstandiging reeds pensioengerechtigd waren bij het ABP Zij zijn dus niet meegekomen naar het BeroepsPensioenfondsLoodsen en hebben nu dus nog stemrecht voor het VO van het ABP. Bij […]

voorzitter
Reacties uitgeschakeld voor Onduidelijkheid in Pensioenland

De laatste jaren is ons pensioenstelsel, dat wordt beschouwd als het beste ter wereld, onderhevig aan een door de politiek ingezette poging dit te hervormen.  Een aantal, zich deskundig noemende personen denkt dat ons pensioenstelsel drastisch moet worden aangepast. In het INFO-blad van de VNoL, wordt ons standpunt uitvoerig weergegeven aan de hand van artikelen van onze vice-voorzitter en pensioendeskundige Peter van der Horst. Peter is naast bestuurslid VNoL, ook bestuurslid van het Bedrijfs pensioenfonds voor de Koopvaardij en afgestudeerd in het pensioenrecht. Daarnaast  geven wij u in het INFO-blad een uitgebreide inzage in de ideeën die in pensioenland leven middels een groot aantal artikelen van ondermeer de NVOG en Pensioen Pro. Ook andere meningen geven wij door met bronvermelding. Ook informeren wij u in het INFO-blad over alles wat er speelt in de “Zorg”. Daarbij gaat onze prioriteit uit naar de ouderenzorg en al wat daaraan is gekoppeld. Zoals bekend […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Hoe zijn wij georganiseerd?

Door de Algemene Ledenvergadering wordt het Bestuur en de Ledenraad gekozen. Het Bestuur en de Ledenraad bestaan uit tenminste zeven leden. Het Bestuur geeft leiding aan en vertegenwoordigt de vereniging waar nodig. De ledenraad  houdt toezicht en geeft advies aan het Bestuur. Op dit moment wordt het Bestuur gevormd door: Winston Duits – voorzitter; Sjaak Sprong – secretaris; Hans Muntjewerff – penningmeester; Jan Korving – 2e secretaris; Peter van der Horst – vice-Voorzitter; 2 vacatures. Onze vereniging is aangesloten bij: de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG); het FOG-ABP.   BPL Het Beroeps Pensioenfonds Loodsen (BPL) is de organisatie die uw pensioen uitkeert en beheert. In het bestuur van het BPL hebben twee gepensioneerden zitting. Het betreft de heren H.J.T. Ruijten en L. Kazemier, beiden lid van de VNoL. De andere vijf leden zijn actieve loodsen. Het bestuur van het BPL wordt gecontroleerd DNB, de AFM, een beroepspensioenvereniging en sinds de nieuwe Beroepspensioenwet van 2010, een Verantwoordingsorgaan. DNB (De Nederlandsche Bank) controleert […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Van de oud-voorzitter

Hij is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer begon in april en is verder voor discussie vatbaar. De een vindt het een goede zomer, de ander veel minder. Er waren in ieder geval opvallend veel weekeinden met goed weer. Goed voor de werkenden maar voor ons “niet meer werkenden” is dat niet zo’n punt meer. Wij gaan onze aandacht weer bepalen tot het reilen en zeilen van de VNoL Is dat nu nog nodig wordt mij met een zekere regelmaat gevraagd. We hebben toch alles goed voor elkaar en hebben geen “bond” meer nodig. Een van de belangrijkste dingen in het leven is saamhorigheid, is solidariteit. Eigenlijk zou je dat mondiaal moeten kunnen zijn, maar dat is toch wat lastig. Overigens als loodsen zijn we aardig op weg. We kennen de Europese loodsenvereniging en de Internationale vereniging. EMPA en IMPA. Dichter bij huis hebben we ons landelijke Loodswezen waar […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Van de oud-Voorzitter: “Bekwame stuurlui danken hun reputatie aan stormen en slecht weer”

Epicurus: Grieks filosoof; 341-270 voor Christus. Een uitspraak met eeuwigheidswaarde. Let wel in die dagen was er hooguit één “stuurman” per schip of flottielje naast de kapitein en bemanning. De stuurman bepaalde de richting, de koers. U begrijpt dat een goede “stuurman” zijn gewicht in goud waard was. Ging het goed werd de “stuurman” rijkelijk beloond. Ging het mis dan schoot hij er vaak zelfs het leven bij in! Epicurus sprak zoals zo vaak over de hoofden van de zeevarenden tegen de heersende klasse. Hij zou dezelfde woorden vandaag de dag tegen onze stuurlui kunnen zeggen. Onze stuurlui binnen de Overheid en onze stuurlui bij cruciale financiële instellingen, bedrijven enz. Onze huidige stuurlieden laten zich ook met “goud” belonen. Dat gebeurt dan niet door de kapitein die hen gehuurd heeft, maar door hun “vriendenkring”, en vaak al voordat de reis is begonnen dan wel succesvol is afgerond. Bonus heet dat […]