Lid worden

Home »  Lid worden

Aanmelden kan door gebruik te maken van ons aanmeldformulier.                                                                          Privacy gewaarborgd?

Door dit aan te klikken krijgt u het formulier invulbaar op uw scherm. Na invulling kunt u het formulier en de machtiging printen en als scan mailen naar secretaris@vnol.nl  of

per post richten aan:    Secretariaat VNoL       – Noorddijk 57h        – 3142 EB Maassluis

Waarom juist nu lid worden van de Vereniging van Nederlandse oud-Loodsen?

Vele jaren hebben we fors gespaard voor ons pensioen en dat zou toereikend moeten zijn om, na de fase van dubbele onregelmatigheid, ons leven in redelijke welvaart door te kunnen brengen.    Zo zou het eigenlijk moeten zijn.

Toen ons pensioen nog ver weg was leek alles geregeld, vast te liggen en leek het alsof we ons geen zorgen hoefden te maken en er geen belangen meer te behartigen zouden zijn.

Inmiddels weten we helaas beter. De politiek van BV Nederland heeft andere ideëen. De pensioenleeftijd is aangepast. Gepensioneerden worden echter niet gehoord. Pensioenen staan voor wat betreft inflatiecorrectie op de nullijn. Zoals we allemaal weten is stilstand daarom achteruitgang. Belastingen, heffingen, prijzen, inflatie enz. staan alles behalve stil. Ergo u gaat fors in koopkracht achteruit. In het krachtenspel binnen de Nederlandse politiek hebben post-actieven eigenlijk geen inbreng, laat staan invloed. Als VNoL-lid kun je er van verzekerd zijn dat we proberen om de relatieve achteruitgang door toedoen van de politiek proberen te stutten, door mee te denken over pensioenen, zorg & welzijn en koopkracht met een organisatie als KG (Koepel Gepensioneerden).

De kans is levensgroot, dat nu werknemers hun pensioenleeftijd omhoog zien schuiven naar 67 en verder, dat de post-actieven ook een rekening gepresenteerd krijgen! De post-actieven hebben hun verdedigingslinie helaas verwaarloosd! Dat is de schuld van de post-actieven zelf, maar moeten we nu echt gelaten toezien dat men een deel van wat gespaard is komt halen? Nee! Gelukkig zijn de actieve loodsen ook doordrongen van het feit dat zij binnen een pensioenfonds als BPL bestuurd worden door en voor loodsen en zullen zij ook de post-actieve status bereiken.

Solidariteit is het sleutelwoord. Samen zijn we een groep, waar men niet omheen kan.

De VNoL spant zich in voor deze solidariteit en doet er alles aan om met andere groeperingen een vuist te maken. Word daarom lid van de VNoL en door het insturen van het aanmeldformulier

Contributie

De contributie van de VNoL wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. Sinds 2014 bedraagt de jaarcontributie €50,-. Partnerleden betalen € 30- of €20,- per jaar.