Statuten

Home »  Statuten

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nr. 40345307.
De vereniging werd opgericht tijdens een oprichtingsvergadering, gehouden op 8 oktober 1986 te Rotterdam, waarbij de statuten en het huishoudelijk reglement werden vastgesteld.
De statuten werden vastgelegd in een notariële akte op 2 december 1986 te Maassluis.
De statuten en het huishoudelijk reglement werden gewijzigd op de algemene vergadering gehouden op 26 april 1989 te Maassluis, waarna vastlegging van deze statuten in een notariële akte op 17 augustus 1989 te Maassluis.
De statuten en het huishoudelijk reglement werden gewijzigd op de algemene vergadering gehouden op 2 april 2008 te Maassluis, waarna vastlegging van deze statuten in een notariële akte op 31 juli 2008 te Maassluis.
De statuten en het huishoudelijk reglement werden opnieuw gewijzigd op de verdaagde algemene vergadering gehouden op 23 mei 2012 te Maassluis, waarna vastlegging van deze statuten in een notariële akte op 2 augustus 2012 te Maassluis.
De statuten en het huishoudelijk reglement werden gewijzigd op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden op 5 oktober 2021 te Maassluis, waarna vastlegging van deze statuten in een notariële akte op 7 december 2021 te Maasland.