60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Pensioendebat

Volgende pensioendebat op komst. Terwijl in den lande noest wordt gewerkt aan het omzetten van de meeste huidige pensioenregelingen in nieuwe contracten op basis van de vorig jaar aangenomen nieuwe Pensioenwet debatteert de Tweede Kamer op 4 april a.s. opnieuw over het onderwerp pensioenen.

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Wet toekomst Pensioenen aangenomen

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na groen licht in de Eerste Kamer. De senaat wil nabestaandenpensioen standaard vrijwillig voortzetten, een verbeterd wezenpensioen en politieke pensioenen ook onder de wet brengen. Lees verder in het alleen-voor-leden-deel bij Pensioeninfo.

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Enquête ouderenzorg

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De Raad van Ouderen is sinds 2018 actief en is onderdeel van Beter Oud, waarbij ook de Koepel Gepensioneerden is aangesloten. De Raad van Ouderen bereidt een advies voor rondom de zorg over de ouderenzorg en heeft daarvoor een korte enquête (invultijd ca, 2 min.) samengesteld. Ook mantelzorgers kunnen de enquête invullen. De link naar de enquête is: https://nl.surveymonkey.com/r/DPQ8NJR

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor pensioenwet aangenomen

De Wet toekomst pensioenen is met een royale meerderheid van 93 voorstemmers gisteravond rond kwart voor twaalf aangenomen. Behalve de regeringspartijen stemden ook GroenLinks, PvdA, Volt en SGP voor. Tijdens de hoofdelijk stemming stemden 48 Kamerleden tegen. Negen Kamerleden waren niet aanwezig. Lees op de alleen voor leden pagina verder

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor De laatste loodjes

Zal het nu dan echt gebeuren? Volgende week, donderdag 15 december, staat de zogenaamde ‘tweede termijn’ van het plenair debat over de Wet Toekomst Pensioenen op de agenda. Daarin krijgen achtereenvolgens de pensioenwoordvoerders van de aan het debat deelnemende partijen en de minister nog één keer de gelegenheid hun opvattingen over de nieuwe Pensioenwet over het voetlicht te brengen. Die tweede termijn is het moment dat Kamerleden de door hen gewenste aanpassingen van het wetsvoorstel, in de vorm van amendementen, officieel kunnen indienen. Ook kan men door middel van moties de minister oproepen dingen te doen dan wel na te laten.Coalitie en minister zullen vervolgens alles op alles zetten om de stemmingen (eerst over de amendementen, dan over het wetsvoorstel en vervolgens over de moties) de week van 19 december te laten plaatsvinden.Voor diegenen die de afronding van het plenair debat in de Tweede Kamer willen bijwonen: dat vindt dus […]

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Hoger pensioen

Eindelijk ……………………………. lees verder op het alleen voor VNoL leden deel, onder digitale info het artikel over indexering 2022/2023

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor 2 november 2022 pensioendebat 2e kamer

Op 2 november a.s. vanaf 10.00 uur zal het plenaire debat in de 2e kamer plaatsvinden. Een eindtijd wordt niet vermeld op de Kameragenda, maar duidelijk is al wel dat die agenda voor de rest van de dag is schoongeveegd. Met andere woorden: er zullen dan geen andere debatten plaatsvinden, want ditwetsvoorstel zal en moet worden afgerond. Volg het debat vanaf de publieke tribune of NPO politiek, kanaal 83 bij Ziggo en KPN. Lees meer nieuws over pensioenen op het alleen voor ledendeel van de website onder VNoL pensioeninfo.

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Hoorrecht

Nu het wetgevingsoverleg over de nieuwe Pensioenwet in de Tweede Kamer deze week voor de vierde keer een vervolg zal krijgen rijst toch de vraag of een pensioenstelsel verandering wel zo’n wijs besluit is. Het is wel zo dat alle partijen, betrokken bij deze stelselwijziging, inmiddels zo ver de pensioenfuik ingezwommen zijn dat van uitstel wel geen afstel meer zal komen. De komende week wordt misschien meer duidelijk hoe de zeggenschap van gepensioneerden binnen het nieuwe stelsel serieuzer geborgd kan worden. Een mogelijkheid daartoe zou het versterken van het hoorrecht van seniorenorganisaties in het transitieproces kunnen zijn. Om als VNoL zo goed mogelijk invulling te geven aan dit toekomstige hoorrecht is het van het grootste belang dat wij een zo groot mogelijke representatieve vereniging van gepensioneerden zijn. Ik roep dan ook alle oud collega’s op die tot op heden geen lid werden van onze vereniging dit in heroverweging te nemen […]

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Specials PensioenINFO

Meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Op de alleen voor leden pagina onder PENSIOENINFO vindt u allerhande informatie. Bij de Links vindt u ook de koppeling naar de website van de Koepel Gepensioneerden met heel actuele informatie over Pensioenen; Zorg, Wonen en Welzijn; Koopkracht en Europa. Bij de PensioenInfo vind u ook de link naar de Nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden.

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Rechterlijke uitspraak

In de door Jacob Groenendijk aangespannen rechtszaak tegen de VNoL is een uitspraak. Lees de volledige uitspraak op de ‘alleen voor leden’ pagina onder ‘diversen’.