60wo78
Reacties uitgeschakeld voor De laatste loodjes
and posted in Nieuws

Zal het nu dan echt gebeuren? Volgende week, donderdag 15 december, staat de zogenaamde ‘tweede termijn’ van het plenair debat over de Wet Toekomst Pensioenen op de agenda. Daarin krijgen achtereenvolgens de pensioenwoordvoerders van de aan het debat deelnemende partijen en de minister nog één keer de gelegenheid hun opvattingen over de nieuwe Pensioenwet over het voetlicht te brengen. Die tweede termijn is het moment dat Kamerleden de door hen gewenste aanpassingen van het wetsvoorstel, in de vorm van amendementen, officieel kunnen indienen. Ook kan men door middel van moties de minister oproepen dingen te doen dan wel na te laten.
Coalitie en minister zullen vervolgens alles op alles zetten om de stemmingen (eerst over de amendementen, dan over het wetsvoorstel en vervolgens over de moties) de week van 19 december te laten plaatsvinden.
Voor diegenen die de afronding van het plenair debat in de Tweede Kamer willen bijwonen: dat vindt dus plaats op donderdag 15 december. Het debat begint om 13.10 uur. Aanmelden kan via onderstaande link. Niet vergeten de juiste datum in te stellen (15 december) en een identiteitsbewijs mee te nemen. Namens de Koepel Gepensioneerden zal in ieder geval voorzitter John Kerstens in Den Haag aanwezig zijn. Hij hoopt erop dat ook deze keer de publieke tribune weer helemaal vol zal zitten. Het adres: Bezuidenhoutseweg 67. Dat is pal naast Den Haag CS. Voor wie met de auto komt: parkeren kan in de parkeergarage aan het prinses Irenepad 1. Ook dat is direct naast het tijdelijke Kamergebouw. Bezoekers Registratie | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Comments are closed.