60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Hoorrecht
and posted in Voorzitter

Nu het wetgevingsoverleg over de nieuwe Pensioenwet in de Tweede Kamer deze week voor de vierde keer een vervolg zal krijgen rijst toch de vraag of een pensioenstelsel verandering wel zo’n wijs besluit is. Het is wel zo dat alle partijen, betrokken bij deze stelselwijziging, inmiddels zo ver de pensioenfuik ingezwommen zijn dat van uitstel wel geen afstel meer zal komen. De komende week wordt misschien meer duidelijk hoe de zeggenschap van gepensioneerden binnen het nieuwe stelsel serieuzer geborgd kan worden. Een mogelijkheid daartoe zou het versterken van het hoorrecht van seniorenorganisaties in het transitieproces kunnen zijn.

Om als VNoL zo goed mogelijk invulling te geven aan dit toekomstige hoorrecht is het van het grootste belang dat wij een zo groot mogelijke representatieve vereniging van gepensioneerden zijn. Ik roep dan ook alle oud collega’s op die tot op heden geen lid werden van onze vereniging dit in heroverweging te nemen en u alsnog aan te melden. Samen staan we sterk en kunnen we met elkaar op komen voor onze belangen.

Een voor ons belangrijk punt namelijk dat de gepensioneerden lid kunnen zijn van hun Beroepsvereniging zou wat ons betreft in deze stelselwijziging meegenomen moeten worden. Voor en achter de schermen blijven wij ons hiervoor inzetten en ook in dat kader is het belangrijk dat wij een zo groot mogelijk deel van de gepensioneerden vertegenwoordigen.

Na het vierde overleg deze week in de Tweede Kamer zal er een slotdebat in de grote zaal van de Tweede Kamer ingepland worden en zou een week daarna de stemmingen kunnen volgen. Hoe vervolgens het traject richting Eerste Kamer er uit zal zien is op dit moment niet bekend. Wij zullen u zo goed mogelijk op de hoogte blijven houden via deze website en ons blad INFO.

Zijn er vragen schroom niet om een bestuurslid te bellen of te mailen, binnen de vereniging is voldoende expertise aanwezig om u te kunnen antwoorden.

Eric van Dijk, 17 oktober 2022

Comments are closed.