voorzitter
Reacties uitgeschakeld voor Onduidelijkheid in Pensioenland
and posted in Voorzitter

De laatste jaren is ons pensioenstelsel, dat wordt beschouwd als het beste ter wereld, onderhevig aan een door de politiek ingezette poging dit te hervormen.  Een aantal, zich deskundig noemende personen denkt dat ons pensioenstelsel drastisch moet worden aangepast.
In het INFO-blad van de VNoL, wordt ons standpunt uitvoerig weergegeven aan de hand van artikelen van onze vice-voorzitter en pensioendeskundige Peter van der Horst. Peter is naast bestuurslid VNoL, ook bestuurslid van het Bedrijfs pensioenfonds voor de Koopvaardij en afgestudeerd in het pensioenrecht.

Daarnaast  geven wij u in het INFO-blad een uitgebreide inzage in de ideeën die in pensioenland leven middels een groot aantal artikelen van ondermeer de NVOG en Pensioen Pro. Ook andere meningen geven wij door met bronvermelding. Ook informeren wij u in het INFO-blad over alles wat er speelt in de “Zorg”. Daarbij gaat onze prioriteit uit naar de ouderenzorg en al wat daaraan is gekoppeld. Zoals bekend staat hier ook alles onder grote druk.
Voornoemde informatie staat ook op deze website, waarbij de diverse INFO bladen en notulen van de A.L.V. in het ledendeel staan. Als u lid bent kunt u hierop inloggen en kennis nemen van de inhoud. Het wachtwoord wordt beschikbaar gesteld aan elk lid.

Zoals bij u bekend is de NLC destijds gelijkgesteld met de beroepspensioenvereniging. Dit betekent echter dat wij als oud-loodsen geen lid zijn van deze beroepspensioenvereniging. Dit is bij andere beroepspensioenfondsen anders geregeld zij het dat daar ook enkele beperkingen zijn.  WIj zien dit liever anders, maar zolang dit niet het geval is, brengt de VNoL haar zienswijze met betrekking tot de pensioenen onder de aandacht van de NLC en het BPL bestuur.
Het is daarom van groot belang dat onze organisatiegraad zo groot mogelijk is. Eigenlijk zou elke oud-loods lid dienen te worden van onze vereniging.

Daarbij denk ik nog wel eens met weemoed terug aan de tijd van de VNL, toen wij een organisatiegraad van ruim 99 % hadden. Uniek  en gevreesd door de achtereenvolgende ministeries waar wij ambtelijk onder vielen.
Omdat wij nog een 60 tal leden vertegenwoordigen, die hun pensioen krijgen van het ABP, laten wij ook hier onze stem horen. Dit geschiedt via het FOG-ABP (Federatie Organisaties van Gepensioneerden die pensioen ontvangen van het ABP).

Wij zullen u naar beste vermogen blijven vertegenwoordigen, maar het moet duidelijk zijn dat wij de eenmaal genomen beslissingen in Den Haag welke zijn omgezet in wetgeving, niet zomaar kunnen wijzigen. Denk hier bijvoorbeeld aan de AOW leeftijd en het hierdoor ontstane AOW-gat.
Overigens doen wij ons best om, voorafgaand aan voorgenomen wetgeving, de politiek van ons standpunt te overtuigen. Dit gebeurt middels gesprekken met kamerleden en ingezonden brieven aan de vaste kamercommissie en de minister van SZW.

Winston Duits
voorzitter VNoL

Comments are closed.