vnol
Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP
and posted in Nieuws

Een Verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van actieve en pensioengerechtigde deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. De leden praten en denken mee over belangrijke thema’s rondom pensioen, zoals financieel beleid en hoogte van de premie. Actieve en pensioengerechtigde deelnemers bepalen door te stemmen wie hun vertegenwoordigers zijn.
Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:
• de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
• de regels voor beleggen
• de manier van communiceren
Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

In april 2018 heeft het ABP verkiezingen gehouden voor het VO. De VNoL heeft anno 2018 ca 58 leden die bij verzelfstandiging reeds pensioengerechtigd waren bij het ABP Zij zijn dus niet meegekomen naar het BeroepsPensioenfondsLoodsen en hebben nu dus nog stemrecht voor het VO van het ABP.

Bij de VO-verkiezingen van het ABP zijn er drie groepen, waarbij voor twee kiesgroepen gekozen kan worden uit kandidaten. Het VO bestaat uit vertegenwoordigers van Werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden.
De verkiezingen vonden digitaal of telefonisch plaats via een stemcomputer. Bij de verkiezingen zijn in de kiesgroep deelnemers 64.145 geldige stemmen uitgebracht. Daarmee was de opkomst in deze kiesgroep 5,85%. In de kiesgroep Pensioengerechtigden zijn 94.803 geldige stemmen uitgebracht, wat goed was voor 11,55% van de kiesgroep.
Op 8 mei heeft de Kiescommissie de uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds ABP vastgesteld.
De VNoL is voor de pensioengerechtigden van het ABP aangesloten in de Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden/ABP. De FOG/ABP heeft met een kieslijst meegedaan aan de verkiezingen en namens de VNoL heeft Jacob Groenendijk (lid van de Ledenraad van de VNoL en lid van het VO van het BPL) zichzelf kandidaat gesteld. Als zesde op de lijst van FOG/ABP heeft hij met 495 geldig stemmen flink bijgedragen aan het totale resultaat van de FOG/ABP. Hierdoor heeft de federatie waaraan de VNoL verbonden is kans gezien om 2 zetels van de beschikbare 14 zetels voor pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan te bemachtigen. Deze plekken zijn in gevuld door de hr. Jan van Harmelen (lid van de KVEO – Vereniging van eervol ontslagen Officieren) en mevr. Miriam de Boer (lid van Vereniging Gepensioneerden Schiphol).
Meer informatie over de uitslag kunt u vinden op www.ABP.nl

Comments are closed.