webmaster2019
Reacties uitgeschakeld voor De ALV 2020 en het corona virus
and posted in Voorzitter

In deze bijzondere tijd van het corona virus, met zijn Lockdown, behoren de meesten van ons tot de risicogroep.

Ik hoop van harte dat u en uw familie extra leed bespaard is gebleven en uw dagelijkse bezigheden konden en kunnen doorgaan met inachtneming van het protocol van het RIVM.

Mogelijk kijkt u uit naar de ALV, welke begin april niet door kon gaan, daarom wil ik u via dit schrijven van één en ander op de hoogte stellen.

We hebben vast kunnen stellen, dat alle verenigingen en fondsen in de coronastand zijn beland m.a.w. er zijn geen grote bijeenkomsten van besturen en leden van de diverse verenigingen (Koepel Gepensioneerden) en fondsen.

Wettelijk zijn we verplicht een ALV, waarop ondermeer de penningmeester decharge wordt verleend voor zijn beleid, te houden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Daar dit door coronamaatregelen bij heel veel verenigingen niet kan, hebben kabinet en kamer een noodwet gepresenteerd waarin de zes maanden verlengd worden met 4 maanden.

Als bestuur zijn we echter van mening dat een ALV zoals bij de oud loodsen gebruikelijk met een lunch en 2 borrelmomenten, waarbij onderling bijgepraat kan worden, er dit jaar niet in zal zitten.

Om toch aan onze verplichtingen te voldoen zal er op 1 juli 2020 een KORTE ALV gehouden worden in de Koningshof te Maassluis.

Op deze vergadering komt het financiële gedeelte aan de orde. Het financiële beleid is dan al wel getoetst door de kascontrole commissie. Verder zal de staat van baten en lasten met toelichting geplaatst worden op de VNoL website op het “Alleen voor Leden”gedeelte.

Er zijn op dit moment geen belangrijke verkiezingen van bestuursleden, leden van de ledenraad en kascommissie gepland, dus hier ook geen probleem.

Het is dan ook niet nodig dat er een groot aantal leden aanwezig is.

Het bestuur zal aanwezig zijn met een aantal leden van de ledenraad.

Mogelijk dat er enige leden toch het plan opvatten om te komen, dat kan, maar ons advies is….BLIJF THUIS…, dit in overeenstemming met het protocol van het RIVM.

Mocht u deze vergadering toch willen bezoeken, wilt u dit dan melden bij de secretaris (secretaris@vnol.nl). Rekening houdend met de 1,5 meter regeling, kunnen we dan de ruimte reserveren, die aan de eisen voldoet.

U kunt natuurlijk eventuele vragen over het één en ander stellen via één van de bestuursleden.

De stand van zaken m.b.t. BPL, ABP, Koopvaardij fonds zal worden gepubliceerd in het INFO van juni evenals relevante zaken de Zorg aangaande.

Hopende dat volgend jaar april weer een normale ALV gehouden kan worden,

Hartelijke Groet en Blijf Gezond

Winston Duits

voorzitter

Comments are closed.