vnol
Reacties uitgeschakeld voor Hoe zijn wij georganiseerd?
and posted in Nieuws

Door de Algemene Ledenvergadering wordt het Bestuur en de Ledenraad gekozen. Het Bestuur en de Ledenraad bestaan uit tenminste zeven leden. Het Bestuur geeft leiding aan en vertegenwoordigt de vereniging waar nodig. De ledenraad  houdt toezicht en geeft advies aan het Bestuur.

Op dit moment wordt het Bestuur gevormd door:

  • Winston Duits – voorzitter;
  • Sjaak Sprong – secretaris;
  • Hans Muntjewerff – penningmeester;
  • Jan Korving – 2e secretaris;
  • Peter van der Horst – vice-Voorzitter;
  • 2 vacatures.

Onze vereniging is aangesloten bij:

  • de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG);
  • het FOG-ABP.

 

BPL

Het Beroeps Pensioenfonds Loodsen (BPL) is de organisatie die uw pensioen uitkeert en beheert. In het bestuur van het BPL hebben twee gepensioneerden zitting. Het betreft de heren H.J.T. Ruijten en L. Kazemier, beiden lid van de VNoL. De andere vijf leden zijn actieve loodsen. Het bestuur van het BPL wordt gecontroleerd DNB, de AFM, een beroepspensioenvereniging en sinds de nieuwe Beroepspensioenwet van 2010, een Verantwoordingsorgaan.

DNB (De Nederlandsche Bank) controleert pensioenfondsen op basis van de Pensioenwet. DNB kijkt daarbij vooral naar de financiële opzet van de instelling en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders van de instelling.

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is een onafhankelijke gedragstoezichthouder voor o.a. pensioenfondsen. Zij houden toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders en controleren of het BPL zich aan de wetten en regels houdt die gaan over de informatieverstrekking aan en de algemene zorgplicht voor de deelnemers.

Door de Minister is de NLC gelijkgesteld aan een beroepspensioenvereniging. Dit betekent dat de beroepspensioenvereniging voor het BPL alleen door de actieve loodsen wordt gevormd. Immers in de NLC zijn geen oud-loodsen opgenomen. In de beroepspensioenvereniging wordt o.a. het beleid van het pensioenfonds bepaald, de inlegpremies vastgesteld  en het bestuur van het BPL gekozen.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Taken van dit orgaan zijn o.a. adviseren van het BPL bestuur en het bestuur legt verantwoording af aan dit orgaan. Wettelijk is geregeld dat vier leden van het Verantwoordingsorgaan oud-loodsen dienen te zijn. De leden die namens de VNoL nu zitting hebben in het Verantwoordingsorgaan zijn de heren H. Muntjewerff, G. van Rooij, J. Groenendijk en P. van den Berg.

 

NVOG : Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

De NVOG heeft per mei 2017: ca. 64.500 leden in 119 aangesloten verenigingen. Binnen de NVOG zijn er diverse werkgroepen (platformen) opgericht. De VNoL participeert in de werkgroepen ‘pensioenen’ en SOI. De VNol heeft uiteraard ook een afvaardiging naar de algemene vergadering van de NVOG. Verder wordt op ad hoc basis door bestuursleden van de VNoL deelgenomen in werkgroepen van de NVOG.

 

FOG-ABP (Federatie Ouderen Groeperingen ABP)

In het FOG-ABP komen wij op voor de belangen van gepensioneerden welke pensioen ontvangen uit het ABP.

 

 

Comments are closed.