Category Archives: Nieuws

Home »  Nieuws

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

Een Verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van actieve en pensioengerechtigde deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. De leden praten en denken mee over belangrijke thema’s rondom pensioen, zoals financieel beleid en hoogte van de premie. Actieve en pensioengerechtigde deelnemers bepalen door te stemmen wie hun vertegenwoordigers zijn. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over: • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties • de regels voor beleggen • de manier van communiceren Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. In april 2018 heeft het ABP verkiezingen gehouden voor het VO. De VNoL heeft anno 2018 ca 58 leden die bij verzelfstandiging reeds pensioengerechtigd waren bij het ABP Zij zijn dus niet meegekomen naar het BeroepsPensioenfondsLoodsen en hebben nu dus nog stemrecht voor het VO van het ABP. Bij […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Hoe zijn wij georganiseerd?

Door de Algemene Ledenvergadering wordt het Bestuur en de Ledenraad gekozen. Het Bestuur en de Ledenraad bestaan uit tenminste zeven leden. Het Bestuur geeft leiding aan en vertegenwoordigt de vereniging waar nodig. De ledenraad  houdt toezicht en geeft advies aan het Bestuur. Op dit moment wordt het Bestuur gevormd door: Winston Duits – voorzitter; Sjaak Sprong – secretaris; Hans Muntjewerff – penningmeester; Jan Korving – 2e secretaris; Peter van der Horst – vice-Voorzitter; 2 vacatures. Onze vereniging is aangesloten bij: de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG); het FOG-ABP.   BPL Het Beroeps Pensioenfonds Loodsen (BPL) is de organisatie die uw pensioen uitkeert en beheert. In het bestuur van het BPL hebben twee gepensioneerden zitting. Het betreft de heren H.J.T. Ruijten en L. Kazemier, beiden lid van de VNoL. De andere vijf leden zijn actieve loodsen. Het bestuur van het BPL wordt gecontroleerd DNB, de AFM, een beroepspensioenvereniging en sinds de nieuwe Beroepspensioenwet van 2010, een Verantwoordingsorgaan. DNB (De Nederlandsche Bank) controleert […]